Beloningsbeleid
De bestuursleden krijgen een vergoeding voor gemaakte onkosten, vrijwilligers krijgen de gemaakte onkosten vergoed en indien overeengekomen een vrijwilligersvergoeding conform de regels van de belastingdienst.

Missie

Het bevorderen van een optimale fitheid en welbevinden, nu en later.

Vanuit de positieve gezondheidsgedachte het bevorderen van fysieke, mentale en sociale fitheid in Beuningen e.o. vanuit de pijlers bewegen, voeding, ontmoeten en welbevinden. 

Voor wie

De stichting is er voor iedereen van jong tot oud.

Voor actieve en minder actieve mensen, voor iedereen die steun wil bij het optimaliseren van zijn of haar fitheid en welbevinden.

Het doel

Mensen motiveren en ondersteunen bij het onderhouden of verbeteren van hun fitheid en welbevinden.
Optimale vitaliteit en energie, balans in je leven.

Mensen inzicht geven, stimuleren en ondersteunen bij een zo optimaal mogelijke balans tussen bewegen, voeding, ontmoeten en welbevinden. 

Beleidsplan
- Onze doelgroepen zijn de actieve en de nog niet actieve medemens van alle leeftijden, evenals de mensen die minder tevreden zijn met hun fitheid of kwaliteit van leven.
- We werken vanuit de pijlers van de positieve gezondheid: Bewegen - Ontmoeten - Voeding- Welbevinden
- We werken graag samen met aanbieders van sport- en beweegactiviteiten en de ondersteunende instellingen en lokale overheden.
- We verstrekken Informatie proactief en reactief aan de doelgroepen
- We verbinden (potentiële) sporters en bewegers met de aanbieders en ondersteuners
- We ondersteunen interne en externe sport- en beweegactiviteiten
- We organiseren en bieden sport- en beweegactiviteiten aan
- We organiseren en bieden workshops en lezingen aan ter bevordering van de positieve gezondheid
- We stimuleren en nemen maatschappelijke initiatieven gericht op Beuningen en omstreken en daarbuiten 
- We werken uitsluitend met vrijwilligers

Beloningsbeleid
De bestuursleden krijgen een vergoeding voor gemaakte onkosten, vrijwilligers krijgen de gemaakte onkosten vergoed en indien overeengekomen een vrijwilligersvergoeding conform de regels van de belastingdienst.

Abonnementen
Om aan trainingen mee te doen is na 1 of 2 gratis lessen een abonnement nodig.    
Hardlopen: (1 - 3 trainingen per week)       
     Jaar      : 150 euro of in combinatie met Combitraining 100 euro     Jeugd t/m 18 jr  100 euro   *)
     1/2 jaar : 85 euro   *)
     10 trainingen: 65 euro   *)
      Alleen duurlopen op zaterdagen: 75 euro   *)
Combi training: (1 training per week)
     65 euro per 10 trainingen in 13 weken   *)
                                                                                 *) Kosten zijn incl. koffie etc. na elke training

Trainers:
Ger: Gediplomeerd trainer met ruime ervaring en kennis.
Erik: Inval trainer werkt onder auspien van Ger
Hans: Inval trainer werkt onder auspien van Ger
Inge: Inval trainer werkt onder auspien van Ger

© Copyright 2019 Stichting BSB - All Rights Reserved

Built with ‌

Landing Page Maker